x

„Lay's Music“ kampanijos taisyklės

1. Vartotojų kampanija „Lay’s Music“ yra Lietuvoje vykdoma kampanija, kurią organizuoja „Lay’s“ traškučių platintojas Lietuvoje – UAB „Lithuanian Snacks“ (toliau, „kampanijos organizatorius“), registro numeris 111562753, Panerių g. 37, LT-03209, Vilnius.

2. Kampanijos teritorija – visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose yra parduodami kampanijos produktai.

3. Kampanijoje gali dalyvauti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojai.

4. Kampanija vyks nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 11 d. (įskaitant).

5. Kampanijoje dalyvauja visi Lietuvos mažmeninės prekybos parduotuvėse parduodami „Lay’s“ produktai, pažymėti kampanijos lipdukais su kodais.

pakikleeps_LT

„Lay’s“, grietinės skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259099396)

„Lay's“, svogūnų skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259099358)

„Lay’s“ sūrio skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259098191)

„Lay’s“ šoninės skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259111258)

„Lay’s“ su druska, 140 g (Produkto kodas: 5900259099433)

„Lay’s“, aštrių paprikų skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259099419)

„Lay's“, salsos skonio, 140 g (Produkto kodas: 5900259101969)

„Lay’s“ sūrio ir svogūnų skonio, 130 g (Produkto kodas: 5900259102027)

6. Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir reklamos kampanijoje dalyvaujančių produktų skaičius yra ribotas (atsižvelgiama į įprastą paklausą). Prieš arba po šiose sąlygose 4 punkte nurodytos datos parduotuvėse įsigyti „Lay’s“ produktai kampanijoje nedalyvauja.

7. Kampanijos principas: norėdamas dalyvauti kampanijoje, vartotojas turi parduotuvėje įsigyti „Lay’s“ produktą ir užregistruoti ant produkto pakuotės esantį kodą interneto svetainėje www.lays.lt. Prizinį fondą sudaro 6 (šeši) JBL garsiakalbiai, 6 (šešios) JBL ausinių poros, 60 (šešiasdešimt) „Lay's“ kibių, 25 (dvidešimt penki) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui ir 30 (trisdešimt) dėžių naujų „Lay’s“ produktų (vienoje dėžėje yra 10 „Lay’s“ sūrio ir svogūnų skonio ir 10 salsos skonio bulvių traškučių pakuočių).

7.1 Registruojant ant lipduko esantį kodą interneto svetainėje www.lays.lt, turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Registracija svetainėje www.lays.lt yra nemokama. Jeigu dalyviui nepavyksta sėkmingai užregistruoti ant lipduko esančio kodo, puslapyje pasirodys klaidos pranešimas.

7.2 Registruodamas ant pakuotės lipduko esantį kodą pagal šių taisyklių 7 ir 7.1 punktus, kampanijos dalyvis prisiima atsakomybę už teisingų asmens duomenų pateikimą ir padarytas klaidas.

7.3 Kampanijos dalyvis turi saugoti registruotą traškučių pakuotę su kodu ir pakuotės lipduku iki kampanijos pabaigos, kad galėtų įrodyti kampanijoje dalyvaujančio produkto pirkimą.

 

8. Vieną kodą per visą kampanijos laiką galima registruoti vieną kartą.

9. Vienas ir tas pats dalyvis gali registruotis keletą kartų, jeigu kelis kartus perka kampanijoje dalyvaujančius produktus ir kiekvieną kartą registruoja naują ant pakuotės esančio lipduko kodą.

9.1 Jeigu vienas ir tas asmuo bando vieną kodą užregistruoti keletą kartų ir tokiu būdu bando padidinti savo laimėjimo galimybes, kampanijos organizatoriai turi teisę neinformuoti dalyvio apie pakartotinį kodo naudojimą ir panaikinti abi registracijas, kad lošimas vyktų lygaus ir teisingo dalyvavimo principu.

10. Užregistruotas kodas dalyvauja artimiausios datos loterijoje; loterijos dienos yra nurodytos 12 punkte.

11. Prizinis fondas

Prizinį fondą sudaro 6 (šeši) JBL garsiakalbiai, 6 (šešios) JBL ausinių poros, 60 (šešiasdešimt) „Lay's“ kibių, 25 (dvidešimt penki) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui ir 30 (trisdešimt) dėžių naujų „Lay’s“ produktų (vienoje dėžėje yra 10 „Lay’s“ sūrio ir svogūnų skonio ir 10 salsos skonio bulvių traškučių pakuočių).

12. Lošimai

12.1. Pirmasis prizų lošimas vyks liepos 8 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 4 (keturi)„Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. liepos 1 d. iki liepos 7 d. užregistruoti kodai.

12.2. Antrasis prizų lošimas vyks liepos 15 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 4 (keturi) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. liepos 8 d. iki liepos 14 d. užregistruoti kodai.

12.3. Trečiasis prizų lošimas vyks liepos 22 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 4 (keturi) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. liepos 15 d. iki liepos 21 d. užregistruoti kodai.

12.4. Ketvirtasis prizų lošimas vyks liepos 29 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 4 (keturi) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. liepos 22 d. iki liepos 28 d. užregistruoti kodai.

12.5. Penktasis prizų lošimas vyks rugpjūčio 5 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 4 (keturi) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. liepos 29 d. iki rugpjūčio 4 d. užregistruoti kodai.

12.6. Šeštasis prizų lošimas vyks rugpjūčio 12 d., kurio metu bus išdalintas 1 (vienas) JBL garsiakalbis, 1 (viena) pora JBL ausinių, 10 (dešimt) „Lay's“ kibių, 5 (penki) „Spotify Premium“ kodai 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 (penkios) dėžės su naujais „Lay’s“ produktais. Lošime dalyvauja visi nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 11 d. užregistruoti kodai.

13. Dalyvių registraciją kampanijoje ir apdovanojimų lošimą užtikrina kampanijos organizatoriaus įgaliotasis atstovas UAB „Sorbum LT“, kuris taip pat susisiekia su nugalėtojais.

14. Kampanijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

15. Dalyvaudami kampanijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir kad kampanijos organizatorius bei jo įgalioti atstovai gali tvarkyti dalyvių asmens duomenis, siekiant nustatyti, informuoti ir paskelbti nugalėtojų vardus ir pavardes interneto svetainėje www.lays.lt.

15.1. Dalyvaudami kampanijoje ir registruodami savo duomenis, kampanijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys bus renkami ir saugomi per visą kampanijos laikotarpį ir jai pasibaigus, jei to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

15.2. Kampanijos metu dalyvio pateiktus asmens duomenis saugo ir tvarko UAB „Lithuanian Snacks“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kampanijos vykdymo tikslais.

15.3. Kampanijos dalyvis suteikia UAB „Lithuanian Snacks“ sutikimą tvarkyti pateiktus duomenis šiais tikslais: apibendrinti kampanijos rezultatus; perduoti informaciją UAB „Lithuanian Snacks“ kampanijos partneriams; išaiškinti ir informuoti nugalėtojus; skelbti nugalėtojo vardą ir pavardę kampanijos interneto svetainėje.

15.4. Kampanijos dalyviai turi teisę gauti papildomą informaciją apie UAB „Lithuanian Snacks“ tvarkomus asmens duomenis. Norėdami gauti informacijos, siųskite el. laišką adresu: infoLT@pepsico.com. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas yra UAB „Lithuanian Snacks“, registracijos numeris 111562753, Panerių g. 37, LT-03209, Vilnius, infoLT@pepsico.com.

16. Laimėtojai skelbiami ne vėliau nei 12 punkte nurodytų datų darbo dienos pabaigoje interneto svetainėje www.lays.lt.

17. Kampanijos metu surinkti duomenys saugomi vieną mėnesį po kampanijos pabaigos, t.y. iki 2019-09-11.

18. Laimėtojų vardai ir pavardės bus saugomi 2 (dvi) savaites po kampanijos pabaigos, t.y. iki 2019-08-26.

19. Laimėjimai bus laikomi kampanijos organizatoriaus įgalioto atstovo UAB „Sorbum LT“ biure (J. Jasinskio g. 16G, LT-03163 Vilnius).

20. Su laimėtojais susisieks UAB „Sorbum LT“ atstovas registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu ir susitars dėl prizo atsiėmimo laiko.

21. Laimėtą prizą galima atsiimti UAB „Sorbum LT“ biure (J. Jasinskio g. 16G, LT-03163 Vilnius). Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą) ir užregistruotą „Lay’s“ traškučių pakuotę su laimėjusiu kodu.

21.1. Jei laimėtojas nepateikia tapatybę patvirtinančio dokumento ir (arba) „Lay’s“ traškučių pakuotės su laimėjusius kodu arba jeigu dokumentuose nurodyti duomenys skiriasi nuo registracijos formoje nurodytų duomenų, laimėtojas neturi teisės gauti prizo.

21.2. Jei laimėtojas yra nepilnametis, jo prizą gali atsiimti jo teisinis atstovas pagal įstatymą, pateikdamas laimėtojo ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą) ir traškučių pakuotę su laimėjusiu kodu.

22. Perduodant prizą, laimėtojas ir kampanijos organizatoriaus įgaliotasis atstovas UAB „Sorbum LT“ pasirašo prizo perdavimo-priėmimo aktą. Po akto pasirašymo laimėtojas neturi teisės kampanijos organizatoriams pareikšti reikalavimų arba skundų.

23. Kampanijos organizatoriai neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią prizo naudojimo metu.

24. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

25. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, kurioms netaikomas šios taisyklės (pavyzdžiui, transporto ar skambinimo išlaidos), laimėtojui nekompensuojamos.

26. Neatiduotas laimėtojui arba neatsiimtas laimėtojo prizas lošiamas iš naujo. Jeigu su prizo laimėtoju nepasiseka susisiekti per 5 darbo dienas, renkamas naujas laimėtojas.

27. Kampanijos organizatorius neatsako, jeigu kampanijos dalyviai nesilaiko šių taisyklių.

28. Kampanijos organizatorius neatsako, jeigu kampanijos dalyvis pašalinamas iš kampanijos, jeigu prizas neperduodamas dėl kampanijos taisyklių nesilaikymo, jeigu kampanijos dalyvio pateikti duomenys yra klaidingi arba netikslūs, arba jeigu su dalyviu negali susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo kampanijos organizatorių.

29. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybei, kampanijos organizatorius turi teisę kampaniją nutraukti vienašališkai. Tokiu atveju kampanijos organizatorius privalo informuoti Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir žiniasklaidoje paskelbti informaciją apie kampanijos sustabdymą.

30. Visos su kampanijos organizavimu ir (arba) vykdymu susijusios pretenzijos ir skundai turi būti pateikti raštu iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. organizatoriui UAB „Lithuanian Snacks“ adresu Panerių g. 37, LT-03209 Vilnius, arba el.paštu infoLT@pepsico.com, su raktažodžiu „Lay’s Music“, pridedant pagrįstą skundą, įskaitant skunde nurodytus dokumentus arba jų kopijas.

30.1. Vėliau nei 2019-08-26 pateikti skundai nenagrinėjami.

30.2. Kampanijos organizatorius į pateiktą skundą atsako raštu per penkiolika dienų nuo jo gavimo. Jeigu kampanijos organizatorius mano, kad skundas yra pagrįstas, jis skundo pareiškėją informuoja apie skundo patenkinimo eigą ir datą. Jei skundo pateikėjas yra nepatenkintas gautu atsakymu, jis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka ginti savo teises ir interesus.

30.3. Skundo pateikimo data yra laikoma jo išsiuntimo data.

30.4. Skunde būtina nurodyti kampanijos dalyvio vardą, pavardę ir pilną gyvenamosios vietos adresą.

31. Šiose taisyklėse yra nurodytos kampanijos organizatoriaus, jo atstovų ir dalyvių teisės bei pareigos.

32. Kampanijos organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio.

33. Kampanijos taisyklės skelbiamos svetainėje www.lays.lt.

34. Kampanijos organizatoriai tvarko duomenis pagal Europos asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Daugiau informacijos: https://pepsicoprivacypolicy.com/lt?domain=pepsico.lt

 

pakid_mobile pakid

 

SVEIKINAME LAIMĖTOJUS!

JBL KOLONĖLĖS

1. Vaida Žileviciene

2. Samanta Saudargyte

3. Lijana Buteikiene

4. Jurate Butrimaviciene

5. Anatolij Grimailov

6. Justina Miliukaite

"SPOTIFY PREMIUM"

1. Tomas Borodkinas

2. Valentinas Muzikevicius

3. Raimondas Daukša

4. Ignas Paškauskas

5. Ernestas Kisel

6. Eimutis Žilinskas

7. Živile Urboniene

8. Gintare Grigonyte

9. Vilma Ardanaviciute

10. Murad Mutalipov

11. Viktorija Sokolova

12. Deividas Ivaskevicius

13. Jonaras Briedis

14. Egle Keturkiene

15. Dovydas Kazakevicius

16. Odeta Jaseviciute

17. Mindaugas Keršys

18. Deimante Kiseliunaite

19. Viktoras Trinka

20. Malgozata Vojevudzkaja

21. Erika Bubinaite

22. Lina Masoniene

23. Vaida Valaviciute-Valaikiene

24. Daiva Poteliene

25. Justina Subaciute

JBL AUSINĖS

1. Arnas Nauseda

2. Ieva Grišiute

3. Indre Kavaliauskiene

4. Modestas Vaickelionis

5. Linas Gecas

6. Kristina Krisiunaite

„LAY’S“ DĖŽIŲ

1. Alan Gontar

2. Egor Pulenko

3. Skaiste Sackute

4. Rita Žukovskyte

5. Kasparas Tautkus

6. Migle Šlitaite

7. Vitalijus Grinius

8. Ausra Naujaliene

9. Darija Jaroslavceva

10. Lauryna Želvyte

11. Austeja Milinyte

12. Simona Žukauskiene

13. Saulius Sargunas

14. Vanesa Bernotaite

15. Jurga Useliene

16. Vytas Satinskas

17. Gabija Savivkaite

18. Vilius Gecas

19. Egle Krivonyte

20. Andrius Mikoliunas

21. Rima Rudžinskaite-Gavorske

22. Karina Laikovskaja

23. Jurgita Kistauskiene

24. Nijole Anuliene

25. Vadims Vilgerts

26. Dalia Miniotaite

27. Gitana Poškaite

28. Darius Šukys

29. Giedre Budnikaite

30. Aurimas Ceponas

 

TELEFONO LAIKIKLIŲ

1. Paulius Stankus

2. Ineta Dirsiene

3. Eivilas Znutas

4. Enrika Krunkauskaite

5. Dinalda Valiuliene

6. Evelina Paulauskaite

7. Linas Oksas

8. Vilmantas Smilgys

9. Leonid Borovyj

10. Darius Ardinskas

11. Kornelija Grigaliuniene

12. Intars Rožkalns

13. Lukas Ceponis

14. Gabriele Nagyte

15. Evelina Mikalauskaite

16. Vitalijus Miksionis

17. Zydrunas Vinckevicius

18. Emilija Rackauskaite

19. Vytautas Aleksa

20. Arvydas Jankauskas

21. Oksana Sidorova

22. Airidas Noreika

23. Elina Grigute

24. Liudas Zuklys

25. Kazimieras Kongiseris

26. Reda Kulbiene

27. Fortunatas Kazevicius

28. Ieva Birantiene

29. Paulius Navickovas

30. Lukas Žukauskas

31. Vaiva Rožyte

32. Rimvyde Kundrotaite

33. Aurelijus Chaleckas

34. Darius Kalikas

35. Karolis Sasd

36. Simona Stravinskaite

37. Aleksandr Markov

38. Erika Tareiliene

39. Ema Šulskyte

40. Austeja Songailaite

41. Renata Liberyte

42. Laura Žvarelaite

43. Herkus Levickas

44. Migle Tolvaišaite

45. Sigita Eigirdiene

46. Aurimas Pažusis

47. Valdas Jakutis

48. Marius Muralis

49. Nerijus Kuzmenka

50. Evaldas Pilypas

51. Pranas Platelis

52. Laura Šuopyte

53. Rasa Pažarauskiene

54. Neringa Kaminskiene

55. Viktorija Kopninaite

56. Gertruda Mikelaityte

57. Laura Streikute

58. Kestutis Liukaitis

59. Gabriele Lapuchinaite

60. Ieva Meteliovaite

 

Registracija baigėsi!
Dėkojame už dalyvavimą.

Ačiū, kad registravaisi!

Registruok kodą

Būtinai išsaugok „Lay’s“ pakuotę su kodu!

Select a choice

Akcija vyksta nuo 2019 07 01 iki 2019 08 11.

*Aukščiau minėtieji duomenys renkami „Lay's“ pardavimų skatinimo akcijai, kurios tikslas – pralošti prizus. Daugiau informacijos rasite taisyklėse.